Pomáháme s Providentem RODINĚ

Pro zdravý vývoj každého člověka je funkční a stabilní rodina to nejdůležitější. Její roli nelze ničím nahradit. I když žijeme v rozvinuté a civilizované společnosti, je zde řada rodin, které se ocitají nebo se už ocitly na okraji sociálního vyloučení nebo se potýkají s jinými problémy. Uvědomujeme si význam a hodnotu rodiny a proto jsme se rozhodli věnovat tomuto tématu pozornost a naši podporu.
Proto jsme iniciovali program „Pomáháme s Providentem RODINĚ“.

Smyslem tohoto programu je podporovat vznik a zachování funkčních rodin, kvalitu a stabilitu rodinného života a vhodných podmínek pro rodiny. Chceme, aby tento nový program komunitní podpory napomáhal sociálnímu a finančnímu začlenění rodin a všech jejích členů do společnosti prostřednictvím zvýšení dostupnosti vzdělávání a zlepšení stability rodinného života. Zvláštní péči chceme věnovat také nejdůležitějším členům rodiny – dětem. Rozhodli jsme se podporovat projekty, programy a iniciativy, které se explicitně zaměřují na rodiny a řeší konkrétní problémy v následujících oblastech:

Sociálně právní ochrana dítěte

V rámci této oblasti chceme podporovat aktivity, jejichž cílem je zajištění práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu. Může se také jednat o projekty směřující k ochraně zájmů a práv dítěte. Podpoříme také aktivity napomáhající k obnovení narušených funkcí rodiny .

Příklady projektů: Podpora zařízení s nepřetržitým provozem pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zajišťující profesionální služby rodinám v krizi a dalších aktivit: například doučování, výtvarná dílna, arteterapie, PC programování, tanec, dramaterapie, psychoterapie apod. Konkrétní příklad: http://www.dumtriprani.cz/

Prorodinné komunitní akce

Jde o podporu aktivit zlepšujících rodinný život v dané komunitě a projektů, které se zaměřují na sladění rodinného a profesního života.

Příklady projektů: Slavíme den otců - Tátafest, http://www.tatafest.cz/, Dětský den, Drakiáda apod.

Zdraví rodiny

Jde nám nejen o rozvoj fyzického i duševního zdraví v rodině, ale také o projekty zabraňující sociálnímu vyloučení znevýhodněných rodin. Podpoříme také aktivity zaměřené na předcházení rodinných krizí.

Příklady projektů: Kurz v rámci mateřského centra „Zdraví rodiny“, workshop „Jak kvalita rodinných vztahů ovlivňuje zdraví“, ale např. i Společně to postavíme

Vzdělávání

V této oblasti chceme podpořit zejména aktivity, jejichž obsahem je zvyšování finanční gramotnosti, rodinné vzdělávání a preventivní a vzdělávací aktivity zvyšující pocit životní pohody jednotlivých konkrétních členů rodin. Velmi rádi podpoříme rovněž různé formy vzdělávání určené rodinám, které vychovávají děti s agresivním či rušivým chováním a kde má vzdělávání zvláštní preventivní význam.

Příklady projektů: Rodičovská univerzita, kurzy partnerství, kurzy pro nastávající rodiče, Klub rodičů a přátel hyperaktivních a neklidných dětí, K1lub pro osamělé rodiče, Centrum pro rodinu a sociální péči. Dále projekty podporující management rodinných zdrojů (získávání peněz, času, podpory pro potřeby rodiny), např. Abeceda rodinných financí - http://www.abecedarodinnychfinanci.cz apod.

Volnočasové aktivity

Rádi podpoříme širokou škálu aktivit věnovaných zajímavému či smysluplnému trávení volného času.

Příklady projektů: Nejrůznější zájmové a vzdělávací kroužky, komunitní a nízkoprahová centra, kluby, soutěže, tvořivé dílny, kulturní aktivity pro rodinu atd.

Podpoříme organizace, nadšence, iniciativy i benefice!

O naši podporu se mohou v soutěži ucházet organizace, party nadšenců a přátel i jednotlivci, kteří pořádají akce ve prospěch komunity. K tomu, abyste zorganizovali třeba Drakiádu nebo Dětský den, nepotřebujete mít žádný právní status ani IČO. S dobrým nápadem mohou přijít maminky v rámci akcí na ZŠ nebo parta tatínků, která se zná z fotbalu. Podpoříme také kulturně-společenské akce (benefice), jejichž výtěžek bude věnován na aktivity popsané v jednotlivých kategoriích výše. Podmínkou podpory je, že akce vždy přinese prospěch širší komunitě.

Kontakt

Dotazy směřujte na: info@pomahamesprovidentem.cz.

Připojte se k nám

Přihlásit se