Pro pořadatele akcí

Organizujete akci pro lidi? Přihlaste ji do soutěže, získejte podporu svých příznivců a vyhrajte finanční příspěvek.Soutěže pořádáme pravidelně každý měsíc.

Kdo může soutěžit

Do soutěže se jako pořadatel akce může přihlásit kdokoli, s IČO i bez něj, pokud je starší 18 let a žije v Česku. K účasti v soutěži nemusíte odevzdávat zpětná vyúčtování. Výhru v soutěži Vám však proplatíme až po realizaci akce samotné a doložení, že akce proběhla. Portál takto nabízí podporu i těm organizátorům, kteří nedosáhnou na granty, peníze od sponzorů a další finanční zdroje.

Co můžete do soutěže přihlásit

Soutěžit mohou akce, které odpovídají podrobným pravidlům soutěže. Soutěž je vyhlášena pravidelně každého 1. dne v měsící s uzávěrkou 15. dne v měsíci pro akce, které se budou konat v měsíci následujícím (podrobnosti jsou uvedeny v detailu soutěže).

Využijte možnost přihlásit svoji akci do soutěže, co nejdříve a nenechávejte to na poslední chvíli. Čím dříve akci na stránky soutěže vložíte, tím dříve můžete začít shánět příznivce pro svoji akci.

Přihlásit lze akce, která přináší pozitivní efekt své komunitě. Soutěže se mohou zúčastnit akce, které rozvíjí či podporují následující oblasti: sociálně právní ochrana dětí, prorodinné komunitní akce, zdraví rodiny, vzdělávání rodiny, volnočasové aktivity rodiny.

Podpoříme také kulturně­společenské akce (např. benefice). Podmínkou podpory je, že akce vždy přinese prospěch širší komunitě. Nemůžeme podpořit jednotlivce, ale pokud uspořádate veřejnou kulturněspolečenskou akci (např. benefici) ve prospěch jednotlivce, můžete výhru použít na organizaci této benefice.

Komunitní akce je veřejná, je určena pro lidi z vašeho okolí, regionu, čtvrti nebo skupiny přátel.

Jak přihlásíte svůj projekt

Jak zvýšíte svoji šanci vyhrát

Připravte zajímavou upoutávku k akci – nejlépe bude vypadat ozvučené video.
Dejte o své akci vědět co největšímu počtu lidí, kteří vám dají své hlasy.

Hlasovat pro akci mohou všichni registrovaní uživatelé stránek Pomáháme s Providentem a uživatelé Facebook profilu, kteří mohou podpořit libovolný počet akcí vždy 1 hlasem.

Ukončení soutěže

Hlasování soutěže je ukončeno poslední den v měsíci. Po skončení hlasování budou všichni výherci kontaktováni e­mailem s pokyny k předání výhry.

Kontakt

Dotazy směřujte na: info@pomahamesprovidentem.cz.

Připojte se k nám