Detail akce Workshop - Česká florbalová federace vozíčkářů

Prezentační fotografie

Zdeněk Krupička, jeden ze zakladatelů florbalu na vozíku v České republice.
kolo-vffl-06-01.jpg
Mládežnický Camp v Ostravě
Mladežnický Camp v Ostravě
/home/122_conasbavi/www/data/files/competition/photo/ms-flb-08-exh-voz-3.jpg
npaka_2009_47.jpg
npaka_2009_113.jpg
ostrava_2010_3.jpg
ostrava_2010_93.jpg
ostrava_2010_103.jpg
trebon_2009_134.jpg
trebon_2009_155.jpg
trebon_2009_159.jpg
trebon_2009_182.jpg
trebon_2009_3.jpg
trebon_2009_23.jpg
trebon_2009_127.jpg
workshop4.jpg
workshop8.jpg
workshop7.jpg
workshop9.jpg
workshop15.jpg
workshop13.jpg
workshop10.jpg
workshop14.jpg
workshop16.jpg
workshop1.jpg
workshop12.jpg
workshop3.jpg
workshop11.jpg

Další informace

Česká florbalová federace vozíčkářů - občanské sdružení je neziskovou,
nestátní organizací a jejím hlavním cílem je rozšiřovat nabídku sportovních
aktivit mezi co nejširší spektrum lidí se specifickými potřebami bez rozdílu
věku. ČFFV usiluje o zajištění přípravy sportovců se zdravotním postižením v
souladu se současným celkovým trendem a především se zaměřuje na psychické,
prožitkové a sociální aspekty sportovních aktivit. Již řadu let realizujeme
Vozíčkářskou florbalovou ligu, které se pravidelně účastní sedmdesát
handicapovaných sportovců z celé české republiky.Florbal na kolech prožívá v
posledních letech velký "BOOM" mezi handicapovanými sportovci. Víkendový
Workshop bude zaměřen především na přípravu ligové sezóny 2010/2011,
realizaci Mezinárodního turnaje 2010 a organizaci reprezentace florbalistů
na vozíku. Česká federace florbalu vozíčkářů - občanské sdružení považuje za
svůj prioritní úkol vedení transparentního financování chodu sdružení,
realizaci projektů a průhledné dokladování všech aktivit, které jsou
financovány z darů našich partnerů. Naše sdružení je již prověřeno Fórem
dárců www.darcovskasms.cz a bylo zařazeno do ojedinělého projektu Daruj
správně www.darujspravne.cz
Více informací o činnosti sdružení naleznete na webových stránkách
www.fbh.cz