Detail akce Vánoční koncert v MŠ

Prezentační fotografie

škollka 7.jpg
školka 2.jpg
školka 3.jpg
školka 1.JPG
školka 4.JPG
školka 5.JPG
vánoční koncert 1.JPG
vánoční koncert 2.JPG
vánoční koncert 3.JPG
vánoční koncert 4.JPG
vánoční koncert 5.JPG

Další informace

Pozvánka na vánoční koncert s oslavou, který se bude konat 15.12.2010 od 17:00, ve Fakultní mateřské školce, Arabská 681/20, Praha 6. Rok od roku se koncerty liší, podle sil i příležitosti. Některý rok hraje pozvaná kapela, jiný rok zpívali jen učitelé, jindy společně s nimi i rodiče. V posledních letech se také vystavuje na chodbě velký keramický betlém (asi 90 figur), který v roce 2005 společně vyrobily všechny děti mateřské školky a který byl v roce 2007 doplněn o domy - město Betlém.
Fakultní mateřská školka se speciální péčí určená dětem s různými typy postižení jako Downův syndrom, autismus, kombinované vady, psychosociální problémy, úzkostné poruchy a jiné.
Součástí mateřské školky je i speciálně pedagogické centrum (SPC). Toto školské poradenské zařízení poskytuje speciálně pedagogické, psychologické a sociálně právní služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům a pedagogům. Služby SPC jsou určeny zejména dětem s:
mentálním postižením
tělesným postižením
kombinovanými vadami
poruchami autistického spektra
vývojovými poruchami
poruchami pozornosti a aktivity

Snaha mateřské školky je, být otevřeným prostorem (skutečně i v přeneseném významu slova) výchovy, kde dítě bude vyrůstat v co nejpřirozenějším sociálním prostředí, kde mu nebude bráněno, aby z něj vyrostla osobnost s vlastním názorem i vlastní zodpovědností.

"V komunikaci s dítětem je velice důležité nesledovat je očima diagnózy, tak se předem zříkáme hlubokého kontaktu procházejícího srdcem."