Společnost Provident Financial s.r.o., jakožto organizátor soutěže komunitních akcí Pomáháme s Providentem, v souladu s publikovanými Pravidly soutěže Pomáháme s Providentem tímto vyhlašuje následující pravidla pro hlasování veřejnosti v soutěži.

Každý registrovaný hlasující má právo hlasovat v soutěži komunitních akcí Pomáháme s Providentem. Každá osoba se smí registrovat pouze jednou.

Hlasování probíhá prostřednictvím internetu na portálu www.pomahamesprovidentem.cz, dále jen „Stránky“.

Hlasovat je možné pouze v době konání soutěže, tak, jak byla organizátorem vyhlášená na Stránkách.   

Hlasující má během uvedeného časového období právo jednoho hlasu pro každou soutěžící komunitní akci. Hlasující může touto formou zaslat hlas libovolnému počtu komunitních akcí.

Hlasovat lze i pomocí funkce Facebook connect. Uživatel musí mít platný Facebook profil a potvrdit přístup k požadovaným údajům. Při splnění uvedených kritérií má hlasující během uvedeného časového období právo jednoho hlasu pro danou akci. Hlasující může touto formou zaslat 1 hlas libovolnému počtu akcí.

Hlasovat lze vždy jen jednou z možností - buď přes registraci na portálu www.pomahamesprovidentem.cz nebo přes funkci Facebook connect.

Hlasující bere na vědomí, že v případě zneužití hlasovacího systému má organizátor právo sporné hlasy z hlasování automaticky vyřadit, případně vyloučit z hlasování i soutěžícího, u něhož bude zjištěn vyšší počet neplatných hlasů nebo hlasů získaných v rozporu s pravidly soutěže nebo pravidly fair play.

 

Tato pravidla pro hlasování veřejnosti jsou výňatkem z Pravidel soutěže Pomáháme s Providentem a mají informační charakter. V případě rozporu je rozhodující znění Pravidel soutěže Pomáháme s Providentem.

 

Přihlásit se