Detail akce Světový den zdraví 2015

 • Provident
 • Stručný popis

  Organizace IFMSA CZ sdružující studenty medicíny pořádá osvětovou a preventivní akci určenou celé rodině. Děti se vžijí do role lékaře, zbaví se strachu z bílého pláště, ošetří medvídka a prohlédnou si sanitku. Dospělí si mohou nechat vyšetřit znamínka, množství cukru v krvi, tuku v těle, ověří své smysly, naučí se první pomoc a spoustu dalšího.
 • Místo konání: U dálnice 777, 664 42 Modřice, Česká republika

 • autor » IFMSA CZ Brno
 • datum konání » 28.03. 10:00 - 29.03.2015 20:00
 • štítky » zdraví rodiny
 • soutěž » Pomáháme s Providentem RODINĚ v březnu 2015
 • Provident 0 hlasů od Provident
  12. místo v průběžném hodnocení
 • Veřejnost 837 hlasů od Veřejnosti
  3. místo v kategorii Veřejnost
  Výherce získal: 10 000

Prezentační fotografie

Další informace

Podrobnější popis akce:

V rámci Světového dne zdraví, který se každoročně slaví v den výročí založení Světové zdravotnické organizace (WHO) 7. dubna roku 1948, se po celém světě konají aktivity, jejichž společným cílem je upozornit na důležitost prevence a globálního zdraví.

Náš projekt je určen celé rodině, od nejmenších po seniory. Všem, kterým není lhostejné jejich zdraví, kteří se chtějí něco dozvědět a naučit o prevenci, zdravém životním stylu, první pomoci apod. Na zajímavých stanovištích mají návštěvníci možnost diskutovat a klást dotazy studentům medicíny, fyzioterapie, nutriční terapie z Masarykovy univerzity i profesionálním záchranářům. Odnesou si informační materiály a prakticky si vyzkouší např. kardiopulmonální resuscitaci.

Na místě budou vytvořena tematická stanoviště, která poskytují užitečné a zajímavé informace:

První pomoc
Profesionální záchranáři a vyškolení studenti všeobecného lékařství budou na modelech učit, jak provést kardiopulmonální resuscitaci, jak pomoci krvácejícímu, člověku v šoku, v bezvědomí, při hypoglykémii atd. Bude probíhat ukázka přístrojů AED (automatizovaný externí defibrilátor), které jsou rozmístěny v Brně na místech přístupných veřejnosti a které výrazně zefektivňují resuscitaci. Přistaveno bude rovněž vozidlo ZZS s veškerým svým vybavením.

Dětský koutek (Nemocnice pro medvídky)
Stanoviště pro malé návštěvníky. Pomocí her a skládaček se dozví, jak funguje lidské tělo, kde se nachází jednotlivé orgány a jaký je jejich význam. Děti si pod dozorem studentů mohou zahrát na lékaře - ošetřit plyšové zvířátko a projít s ním diagnostickým a terapeutickým procesem.

Smokefree
Stanoviště zaměřené na kouření a choroby s kouřením související. Změříme např. vitální kapacitu plic, nebo množství oxidu uhelnatého (CO) ve vydechovaném vzduchu. Porovnáme plíce kuřáka s nekuřákem. Ukážeme, jaké následky má kouření na plíce i na zbytek organismu. Zaměříme se na rakovinu plic a na další obtíže jako je astma, chronická obstrukční plicní nemoc, edém plic a plicní emfyzém.

Kdopak by se raka bál
Stanoviště zaměřené na prevenci rakoviny, především prsu, varlat a melanomu. Odborný lékař bezplatně zkontroluje mateřská znaménka a zodpoví veškeré dotazy. Budeme edukovat návštěvníky, jak provést samovyšetření prsu a varlat pomocí názorných modelů. Spolupracujeme s Masarykovým onkologickým ústavem a Ligou proti rakovině Brno.

Sedíte správně?
Studenti fyzioterapie z Masarykovy univerzity poradí, jak předcházet bolestem zad, šíje, beder i jiným problémům způsobeným nesprávným držením těla. Vysvětlí, jakým způsobem se dá upravit pracovní prostředí. Naučí jak pracovat s některými zdravotními pomůckami např. gymnastický balon, overball, thera band a ukáže, jaká pohybová aktivita je pro zájemce optimální (chůze, dýchací cvičení, statický stretching aj.)

Měřicí stanoviště
Množství tuku v těle, tlak krve, obvod pasu a jeho vliv na vznik metabolického syndromu změří a dané výsledky zhodnotí medici na tomto stanovišti. Součástí bude i měření hodnoty glykémie (množství cukru v krvi), která bude měřena ve vozidle záchranné služby.

Zdravá strava
Nutriční terapeuti poradí, jak na správnou výživu, jak udržovat hmotnost, které potraviny preferovat, jaké kombinace a čeho se naopak vyvarovat. V případě zájmu sestaví jídelníček na míru a doporučí i správné časové rozvržení stravy a cvičení.

Všeobecná hygiena
Zásady správné hygieny. Jak si mýt ruce, aby nezůstal ani kousek špinavý, informují studenti lékařské fakulty. Pod UV světlem si návštěvníci ověří, zda se techniku naučili správně. Součástí stanoviště bude i potvrzování a vyvracení mýtů týkajících se hygieny.

Vyzkoušej si svoje smysly
Kontrola vlastních smyslů: zrak, čich, chuť, rovnováha. Seznámení se se světem nevidomých, jejich pomůckami, možnost naučit se techniku Braillova písma, zahrát si váhové pexeso a spousta dalšího na tomto stanovišti.

Farmaceutické okénko
Studenti farmaceutické fakulty vysvětlí, proč je důležité dodržovat správné dávkování a načasování při užívání léků. Dále objasní základní lékové interakce a důležitost dietních opatření u určitých lékových skupin. Nebudou opomenuty např. ani recepty - druhy, platnost a jejich osud po vydání léku.

IFMSA
International Federation of Medical Student´s Associations je nezisková organizace studentů medicíny zastřešující 123 členských organizací ze 116 zemí světa. IFMSA se na mezinárodní, národní a lokální úrovni věnuje organizaci preventivních, osvětových a charitativních projektů, mezi něž se řadí například World Aids Day, MadiCafé, Nemocnice pro medvídky či Pro život. Současně zprostředkovává výměnné stáže na zahraničních klinikách nebo v rámci vědeckých výzkumů. V České republice aktivně působí pobočky IFMSA CZ při všech osmi lékařských fakultách. Členem se může stát každý medik. IFMSA je uznávána OSN a WHO jako legitimní mezinárodní fórum studentů medicíny.

Fotografie z akce

Přihlásit se