Detail akce Sportovní den

Prezentační fotografie

Další informace

Sportovní den se letos bude konat již popáté, je součástí projektu ,,Žít společně". Projekt probíhá po celý rok a zahrnuje výstavy výrobků klientů a fotografií z prostředí stacionáře i akcí, kterých se klienti zúčastňují a dny otevřených dveří. Projekt pomáhá zlepšit vztahy mezi lidmi s handicapem a lidmi bez handicapu, podpořit vzájemnou toleranci. Hlavním úkolem je pomoci těmto skupinám se navzájem poznat a respektovat se. Pro klienty stacionáře je pak hlavním přínosem to, že vidí zájem veřejnosti o činnosti, kterým se věnují.

Fotografie z akce