Detail akce Benefiční koncert pro Hiporehabilitaci stáje Machovi, Květná

Prezentační fotografie

Další informace

Zahájíme program s poníky pro radost dětí, připravíme občerstvení, venkovní posezení a doufáme, že spolu strávíme krásné páteční odpoledne s muzikou a dobrou náladou. Děkujeme všem. kteří tuto akci podpoří jakýmkoli způsobem. Info o stáji http://www.staj-machovi.cz/

Tým kavárny V parku se rozhodl využít přilehlé pódium a prostor parku k benefičnímu koncertu a podpořit tím dobrou věc.

Občanské sdružení jezdecký klub Alice Machové nabízí hiporehabilitaci, jako sociální službu pro širokou veřejnost, která je určena dospělým i dětem.
Ve spolupráci s fyzioterapeutkou Mgr. Hanou Onderkovou se stáj Machovi pravidelně zapojuje do hiporehabilitace s využitím stájových koní v nově vybudované kryté hale. V přilehlých stájích můžou pacienti prohlubovat svůj vztah s koňmi a učit se základům péče a komunikace s koňmi i ostatním zvířectvem na dvorku. Stáj má velmi širokou nabídku výuky jízdy na koních s různým zaměřením. My chceme jako kavárna V parku využít náš prostor s podiem pro podporu takto ušlechtilého záměru a zapojit se do zlepšení podmínek pro poskytování hiporehabilitace v okolí Svitav. Hudebníci vystoupí bez nároku na honorář, a tak výtěžek bude věnován přímo stáji, která je využije na zkvalitnění zajišťovaných služeb s koňmi, jelikož hiporehabilitace není hrazena pojišťovnou.

Shrnutí po Benefici:
„Jsme rádi, že jsme i letos mohli využít městské prostory s pódiem pro podporu tohoto záměru a přispět ke zlepšení podmínek poskytování hiporehabilitace v okolí Svitav. Stále se snažíme věnovat svému okolí i poskytování služeb nejen na kavárně a pořád se tu něco děje, vše dopředu hlásí náš facebook. Díky tomu, že všichni hudebníci na koncertě vystoupili zcela bez nároku na honorář, jsme mohli celý výtěžek ze vstupného věnovat přímo jezdeckému klubu,“ vysvětluje jedna z organizátorek benefičního koncertu v Kavárně V parku Lída Zierisová s tím, že se podařilo na vstupném vybrat celkem 5015 korun. Částku osobně předala přímo majitelce jezdeckého klubu Alici Machové, která ji využije ke zkvalitnění zajišťovaných služeb koňmi. A na závěr ještě za organizátory benefiční akce dodává: „Také letos – i když nám počasí moc nepřálo – vládla skvělá atmosféra a dobrá nálada. Před bouřkou stihla zahrát kapela The Dozing Brothers a i při bouřce stylově Do větru. Myslím, že se všichni zúčastnění dobře bavili a rádi jezdecký klub podpořili.“

Fotografie z akce