Detail akce Hrajeme si k koňmi

Prezentační fotografie

Další informace

Akce je určena pro všechny děti - se zdravotním znevýhodněním i zdravé. Ochutnávka pak může přejít v pravidelnou aktivitu, jejímž cílem je naučit se spolu si hrát a respektovat se, poznat zvířecí říši.

Hiporehabilitační koně jsou připraveni pracovat s nejmenšími dětmi. Skupinové pojetí zajišťuje dětem vyšší emoční prožitek, podporuje rozvoj zdravého sebevědomí, sebedůvěry, samostatnosti a spolupráce v týmu. Usnadňuje sociální empatii a začlenění se do kolektivu.

Hiporehabilitace je forma léčebné rehabilitace prostřednictvím koní vhodná pro děti i dospělé s tělesnými nebo psychickými problémy. Má široké pole působnosti - od fyzioterapie přes pedagogiku až ke sportovním aktivitám v individuální nebo skupinové formě.

OS Svítání nabízí hiporehabilitaci pro děti od věku 3 měsíců z celé republiky od r. 1999. Naše organizace je školicím centrem a střediskem praktické výuky pod Českou hiporehabilitační společností. V srpnu 2012 naše koně složili „Specializační zkoušku pro koně zařazené do hiporehabilitace“. Více na www.os-svitani.cz

Fotografie z akce