Detail akce Benefiční minitour pro Centrum zvířata v nouzi Ústí nad Labem

Prezentační videa

Další informace

Děkujeme všem zúčastněným a účinkujícím, jmenovitě kapelám Con Carne, OCO, Jouly, Wertex a Mírovi Michálkovi se Zuzkou Kleinovou, Orangutálnímu divadlu... další velký dík patří Petrovi, který vše zajistil, naší úžasné orientální tanečnici Zuzce, fotografovi Danovi a Romanovi za výborné veggie burgry . Útulek dostane poukázku v hodnotě 5.000,- Kč na nákup krmiva a dalších potřebných věcí a také dary od našich sponzorů, jimž také patří obrovské díky! V neposlední řadě bychom jménem všech zúčastněných rády poděkovaly společnosti Provident Financial za uskutečnění soutěže Pomáháme s Providentem, kde jsme se umístili díky naším fanouškům na krásném 2. místě a od společnosti Provident obdržíme výhru ve výši 10.000,- Kč, z níž uhradíme část nákladů spojené s organizací benefice a část, tj. 5.000,- Kč poputuje do ústeckého Centra pro zvířata v nouzi. DĚKUJEME :-)
V sekci Fotografie z akce se mohou pokochat Ti, jež nedorazili ;-)

Fotografie z akce