Detail akce Cvičení pro děti s vývojovou dysfázií

Prezentační fotografie

Další informace

Vývojová dysfázie je těžká vada řeči, u které není narušen intelekt. Vada není způsobená nepodnětným prostředím. Dítě si osvojuje rodný jazyk jako cizí, vývoj řeči je výrazně opožděn, dítě užívá agramatismy, výslovnost je velmi výrazně narušena. Vada dle míry postižení narušuje i ostatní složky vývoje.

Fotografie z akce