Pro pořadatele akcí

Organizujete akci pro lidi? Přihlaste ji do soutěže, získejte podporu svých příznivců a vyhrajte finanční příspěvek až 25.000 korun na její organizaci.

Kdo může soutěžit

Do soutěže se mohou přihlásit pouze právnické osoby.

Přihlašovaná akce musí splňovat definici komunitní akce a musí být realizována v termínu od 2. 5. do 30. 6. 2018.

Co můžete do soutěže přihlásit

Soutěžit mohou akce, které odpovídají podrobným pravidlům soutěže. Vkládat akce můžete do 31. 3. 2018. Hlasování spouštíme 1. 4. 2018.

Přihlaste svoji akci do soutěže co nejdříve a nenechávejte to na poslední chvíli. Čím dříve akci na stránky soutěže vložíte, tím dříve můžete začít shánět příznivce pro svoji akci.

Jak přihlásit svoji akci

  • Pročtěte si podrobná pravidla soutěže a pravidla webu
  • Registrujte se a vložte svoji akci
  • Vytvořte upoutávku na svou akci: v přihlašovacím formuláři doplňte datum, místo, popis akce a video (max. délka 40 sekund) nebo 5 fotek.
  • Jakmile máte vše připraveno, přihlaste svou akci do soutěže, tím ji zveřejníte, hlasování u všech akcí začíná až 1. 4. 2018 
  • V rámci fair play lze pro každou akci hlasovat po stejně dlouhou dobu.

Jak zvýšíte svoji šanci vyhrát

Připravte zajímavou upoutávku k akci – nejlépe bude vypadat ozvučené video.
Dejte o své akci vědět co největšímu počtu lidí, kteří vám dají své hlasy. Využijte své přátele a sociální sítě.

Hlasovat pro akci mohou všichni registrovaní uživatelé stránek Pomáháme s Providentem a uživatelé Facebooku, kteří mohou podpořit libovolný počet akcí vždy 1 hlasem.

Ukončení soutěže

Hlasování soutěže je ukončeno 1. 5. 2018. Po skončení hlasování budou všichni výherci kontaktováni e­mailem s pokyny k předání výhry.

Registrujte se zde

Kontakt

Dotazy směřujte na: info@pomahamesprovidentem.cz.

Připojte se k nám

Přihlásit se