Detail akce Soustředění držitelů vodicích a asistenčních psů

 • Provident
 • Stručný popis

  Naši klienti se svými čtyřnohými pomocníky budou cvičit, procvičovat, učit se, ale také se budeme bavit a soutěžit. Připraven je pestrý program a Soutěž ve výkonu. Soustředění se koná opět v Hostivaři, kam jste všichni zváni, ať už se přijedete jen podívat nebo i pomoci ev. si vyzkoušet, jaké to je žít s handicapem.
 • Místo konání: Turínská 1494/1, 109 00 Praha 15-Hostivař, Česko

 • autor » Pes pro Tebe
 • datum konání » 11.06. 10:00 - 17.06.2018 14:00
 • štítky »
 • soutěž » Jarní soutěž Pomáháme
 • Provident 86 hlasů od Provident
  3. místo v průběžném hodnocení
 • Veřejnost 372 hlasů od Veřejnosti
  10. místo v kategorii Veřejnost
  Výherce získal: 10 000

Prezentační fotografie

Další informace

Jsme nezisková organizace PES PRO TEBE, z.s. zabývající se výcvikem vodicích, asistenčních a detekčních psů pro klienty se zrakovým nebo tělesným postižením a dále pro klienty s některými onemocněními jako diabetes, epilepsie nebo autismus.
Jednou z nejdůležitějších součástí celého výcviku je předvýchova štěněte, protože pouze dobře vychované štěně se může stát plnohodnotným pomocníkem a společníkem. Předvychovatelé jsou dobrovolníci, kteří jsou po celou dobu výchovy štěněte pod dohledem trenérů a koordinátora předvýchovy. Štěňátko do rodiny přichází ve věku cca 2 měsíců a je u předvychovatele do věku 12 – 18 měsíců. Naše štěňata jsou do doby než nastoupí do výcviku a v době výcviku výhradně v domácím prostředí. Ročně projde předvýchovou 10 - 15 štěňat. Pravidelně jednou měsíčně pořádáme srazy předvychovatelů. Dále je povinností předvychovatelů účastnit se akcí pořádaných naší organizací jako jsou předváděcí akce, akce pro sponzory, osvětová práce pro veřejnost, ukázky pro školy, stacionáře a organizace pomáhající dětem a klientům s různými druhy postižení.
Po předání psa klientovi jsme s klientem v dalším kontaktu. Klienta pravidelně navštěvujeme cca 4x – 6x do roka, v případě potřeby častěji.
Našimi klienty jsou dospělí lidé, pro které ve většině případů cvičíme psy vodicí a děti, kterých je v současné době 15 a pro ně jsou cvičeni zejména psi asistenční, canisterapeutičtí a detekční. Klienty máme po celých Čechách i na Moravě.

Vlastní projekt:

Pro klienty pořádáme každý rok Soustředění držitelů vodicích a asistenčních psů, v roce 2018 se bude jednat již 13. ročník této akce. Během soustředění s klienty procvičujeme dovednosti jejich čtyřnohých pomocníků, zaměřujeme se na problematické situace z běžného života, kterým musí klient se svým psem denně čelit. Součástí soustředění je i práce se štěňaty a jejich trénink v novém prostředí a situacích. Předvychovatelé našim klientům pomáhají a jsou jim po dobu pobytu nápomocni jako asistenti. Během soustředění pořádáme pro klienty různé soutěže a mohou si vyzkoušet také psí sporty jako agility, obedience nebo canicross.
Během soustředění se vždy zaměřujeme na aktuální potřeby našich klientů. Každý den probíhají individuální tréninky i skupinové cvičení. Výcvik a tréninky probíhají jak v areálu Na Šancích tak v nedalekém sídlišti a nákupním centru, s klienty využíváme i městskou hromadnou dopravu, abychom zužitkovali všechny možné situace, které nám prostředí hlavního města nabízí. Dále pro klienty připravujeme pod vedením zkušených trenérů i oblíbené agility, canicross a základy obedience a dogdancingu), klienti si tak mohou vyzkoušet psí sporty, kterým se v běžném životě nemohou věnovat. V dopoledních hodinách, kdy bude probíhat individuální cvičení, připravujeme pro klienty, kteří momentálně nebudou cvičit aktivity jako: keramická dílna, pletení hraček pro psy, program se zvířaty (máme předběžně domluvenou návštěvu zvěřince pana Berouska), na odpoledne po skupinovém cvičení je připravena možnost vyzkoušet si zvukovou střelbu nebo si jen posedět a popovídat. Po dvouleté pauze si budou moci klienti poměřit své dovednosti v Soutěži ve výkonu vodicích a asistenčních psů. Soutěž a celé Soustředění je přístupné veřejnosti, která se takto může seznámit s naší prací. Bude možné vidět jak se učí naši nejmenší svěřenci, jak pracují trenéři a cvičitelé se psy připravujícími se na dráhu asistenčního nebo vodicího psa a v neposlední řadě také samotné klienty při tréninku jejich dovedností. Naši trenéři i asistenti budou připraveni zodpovědět případné dotazy. Chtěli bychom propojit tyto dva světy a ukázat lidem, že naše práce má smysl a pomáhá. Mnoho lidí si neumí představit, jaké je to žít s handicapem. Během Soustředění si budou moci vyzkoušet připravenou dráhu pro nevidomé, vyzkoušet si simulační brýle a podívat se na svět s různými druhy zrakových postižení. Budou si moci vyzkoušet, že pohybovat se v běžném prostředí na vozíku není vůbec jednoduché. Vidět jaké nástrahy a někdy i nepřekonatelné překážky musí denně vozíčkář překonávat.

Cílová skupina projektu:

Většina našich klientů jsou lidé se zrakovým postižením a dále osoby s různými druhy tělesného či kombinovaného postižení nebo záchvatovými onemocněními.
Pro rok 2018 máme prozatím na soustředění potvrzenou účast 10-ti klientů se zrakovým postižením, 1 děský klient s kombinovaným postižením (centrální porucha zraku, astigmatismus, myopie, DMO – kvadrupareza), 4 klienti s tělesným postižením, 2 děti s PAS a 3 děti s diabetem.
V rámci soustředění bychom rádi oslovili také širokou veřejnost, pro kterou budou k nahlédnutí individuální i skupinové tréninky klientů, práce předvychovatelů se štěňaty a zejména možnost podpořit soutěžící týmy v Soutěži ve výkonu vodicích a asistenčních psů, která proběhne jak v areálu Na Šancích tak přímo v ulicích přilehlého sídliště.
Důležitou částí tohoto projektu jsou dobrovolníci-asistenti, kteří po celou dobu soustředění pomáhají našim klientům s orientací, doprovází je na určená stanoviště, pomáhají jim s přípravou na tréninky a podobně. Jejich práce je pro nás velmi důležitá, pomáhají nám zajistit péči o klienty, jejich komfort a sebevědomí. Usnadňují jim pohyb v neznámem prostředí a ulehčují jim od každodenních starostí. Jsou jim pomocníky a zároveň kamarády. Bez jejich pomoci by byla realizace tohoto projektu velmi obtížná.

Cíl projektu:

Naší prací je výcvik vodicích a asistenčních psů, tím ovšem naše aktivity nekončí. Chceme našim klientům nabídnout co nejlepší služby a mezi ně patří i popředávácí servis při práci s vycvičeným psem. Naším cílem je, aby byl pes co nejlepším pomocníkem a přítelem. Pomáháme klientům zvládat nové situace, řešit možné potíže a procvičovat to, co se oba v průběhu předávání naučili. Cílem je spokojený klient a dobrý psí pomocník. Díky vodicím a asistenčním psům se naši klienti stávají méně závislými na pomoci ostatních a mohou se lépe zapojit do každodenního života.

Druhým cílem je seznámení veřejnosti s životem lidí s handicapem. Ukázat, že pes může být velkým pomocníkem a co je důležité dodržovat při setkání s vodicím nebo asistenčním psem. Chtěli bychom veřejnost aktivně zapojit do projektu Soustředění.
Posledním neméně důležitým cílem je zajištění asistentů/dobrovolníků z řad našich předvychovatelů, kteří nám pomohou s organizací, zajistí doprovody klientů a pomohou jim s běžnými denními činnostmi. Pokud budeme mít dostatek kvalitních a ochotných asistentů/dobrovolníků, budeme mít spokojené klienty, kteří se budou rádi vracet.

Fotografie z akce

Přihlásit se