Detail akce Víkendový výjezd - skupinová terapeutická aktivita pro ohrožené děti

 • Provident
 • Stručný popis

  Víkendový výjezd je vyvrcholením celoroční docházky dětí do skupiny. Na skupině pracujeme s ohroženými dětmi na odstraňování následků náročnějších podmínek v jejich rodině. Děti jsou často nejisté, s horším sebevědomím, mají problémy s autoritami, pravidly a s hranicemi. Skupina nabízí podporu, přijetí, prostor pro sdílení radostí i starostí.
 • Místo konání: 19, 390 02 Tábor, Česko

 • autor » Dům tří přání
 • datum konání » 15.06. 15:00 - 17.06.2018 15:00
 • štítky »
 • soutěž » Jarní soutěž Pomáháme
 • Provident 38 hlasů od Provident
  12. místo v průběžném hodnocení
 • Veřejnost 77 hlasů od Veřejnosti
  21. místo v průběžném hodnocení

Prezentační fotografie

Další informace

Náplň víkendového výjezdu je tvořena na místě společně s dětmi. Vedoucí mají připravenou paletu možných aktivit a potřebné vybavení, avšak vychází ze zájmu dětí a vedou je k domluvě na společném programu.
Nedílnou součástí výjezdu je participace dětí na zajištění společného stravování (vaření, prostírání, mytí nádobí) a na zajištění pohodlí na chalupě (topení v kamnech - je-li třeba, příprava dřeva, udržování pořádku).
Pro děti toto bývá často novým zážitkem, který rozvíjí jejich samostatnost a zároveň je podporuje ve spolupráci a vstřícné komunikaci s ostatními dětmi ve skupině.
Důvěra, kterou děti od vedoucích dostanou je pro ně motivací pro dobře odvedenou práci.
Programovou náplň výjezdu dále obvykle tvoří společná hra dětí, výlet do přírody, umělecko-terapeutické aktivity, sportovní aktivity, zážitkové aktivity spojené s novými výzvami (např. rozdělávání ohně, práce s nožem) a s překonáváním obav (např. lezení na skálu).

Všechny aktivity poskytují četné příležitosti pro vrstevnické reflexe, sdílení, ocenění, korektivní emoční zkušenost. V rámci her a aktivit si děti osvojují nové schopnosti, které mohou následně uplatňovat v každodenních situacích – učí se jasně a rovnocenně komunikovat, rozvíjí dovednost utváření vrstevnických vztahů, učí se řešit konfliktní situace, rozpoznávat a zdravě vyjadřovat své emoce, uvědomovat si sebe sama, reflektovat vlastní potřeby a zároveň vnímat i potřeby ostatních.

Víkendový výjezd a společné činnosti přinášejí dětem zážitky a zkušenosti ze sociální interakce (s vrstevníky i dospělými vedoucími), z komunikace, ze způsobu řešení a zvládání různých situací (konfliktů, selhání, zklamání, proher, apod.).
Tyto zkušenosti a prožitky z nich dětem pomáháme zpracovávat a provázíme je jimi tak, aby si osvojily zdravé a bezpečné vzorce chování.

Přihlásit se