Detail akce Víkend pro ohrožené děti

 • Provident
 • Stručný popis

  Plánujeme víkendový pobyt pro 8 dětí ve věku 8-12 let, které jsou ohrožené krizí v rodině (rozchod či rozvod rodičů), šikanou, nepřijetím v kolektivu apod. Děti dochází po celý rok do skupiny, kde pracují na zvýšení sebevědomí, učí se přijímat pravidla, respektovat hranice a autority a zároveň spolu sdílejí přijetí, radost a vzájemně se podporují.
 • Místo konání: 19, 390 03 Tábor, Česko

 • autor » Děti z Mezipatra
 • datum konání » 07.06. 15:00 - 09.06.2019 15:00
 • štítky »
 • soutěž » Soutěž Pomáháme 2019
 • Provident 74 hlasů od Provident
  7. místo v průběžném hodnocení
 • Veřejnost 146 hlasů od Veřejnosti
  13. místo v průběžném hodnocení

Prezentační fotografie

Další informace

Náplň víkendového pobytu je vytvořena na základě celoroční práce se skupinu. Ta probíhá během roku jednou týdně dvě hodiny v našem centru. S dětmi budou na víkendovém pobytu dva vedoucí (sociální pracovníci), kteří mají připravené aktivity naplňující hlavní cíle skupiny - reflexe, sdílení, ocenění a korektivní emoční zkušenost.
Programovou náplň výjezdu tvoří společné hry dětí, výlet do přírody a různé druhy aktivit – umělecko-terapeutické, sportovní nebo zážitkové spojené s novými výzvami (např. rozdělávání ohně, práce s nožem) a s překonáváním obav (např. lezení na skálu).
V rámci her a aktivit v přírodě si děti osvojují nové dovednosti, které mohou následně uplatňovat v každodenních situacích – učí se jasně a rovnocenně komunikovat, rozvíjí dovednost utvářet vrstevnické vztahy, učí se řešit konfliktní situace, rozpoznávat a zdravě vyjadřovat své emoce, uvědomovat si sebe sama, reflektovat vlastní potřeby a zároveň vnímat i potřeby ostatních.
V rámci výjezdu jsou děti zapojeny i do praktických aktivit – příprava jídla, vaření, prostírání, mytí nádobí a podílí se aktivně i na zajištění pohodlí na chalupě - topení v kamnech, je-li třeba, příprava dřeva, udržování pořádku. Důvěra, kterou děti od vedoucích dostanou, je pro ně motivací pro dobře odvedenou práci.
Pro děti bývají tyto zážitky novým impulzem, který rozvíjí jejich samostatnost a zároveň je podporuje ve spolupráci a vstřícné komunikaci s ostatními ve skupině.
Děkujeme, že tento výjezd můžeme realizovat díky Vám.

Přihlásit se